Esteu aquí

Sessió ordinària del Ple municipal

dijous 21/12/2023 20:00h - Ajuntament

Sala de Plens

Ajuntament Sant Joan Despí.
Camí del Mig, 9
 

Sessió ordinària del Ple municipal

 

PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 30 de novembre.

2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia i els acords de la Junta de Govern Local. 

ÀREA D’ESPAI PÚBLIC I CONVIVÈNCIA

3. Dictamen d’aprovació d’assignació de nous noms i nombres de carrers i places del municipi de Sant Joan Despí: sector ITV i Les Begudes. 

ÀREA DE GOVERNANÇA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

4. Dictamen de desestimació d’al·legacions i aprovació definitiva de la modificació OOFF per 2024. 

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

5. Dictamen de modificació del contracte del Servei d’atenció educativa i altres de caràcter complementari de les escoles bressol de Sant Joan Despí, del període comprès entre 01.01.2024 i el 31.07.2024. 

6. Dictamen d’aprovació de l’expedient i de la convocatòria per a l’adjudicació del contracte de Serveis esportius i altres de caràcter complementari de les instal·lacions esportives municipals de Sant Joan Despí (CO2023053ESP).

PART DE CONTROL MOCIONS

7. Precs i Preguntes