Esteu aquí

Sessió ordinària del Ple municipal

dijous 28/9/2023 9:30h - Ajuntament

Sala de Plens

Ajuntament Sant Joan Despí.
Camí del Mig, 9
 

Sessió ordinària del Ple municipal

 


PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l’acta de la sessió de la sessió ordinària del 28 de juliol.

2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia i els acords de la Junta de Govern Local.

ÀREA D’ESPAI PÚBLIC I CONVIVÈNCIA

3. Dictamen  d’aprovació de l’addenda del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ll., l'AMB i l' ajuntament de Sant Feliu de Ll., Sant Joan Despí i Sant Just Desvern per al finançament de les obres de millora patrimonial del Parc de Torreblanca.

4. Dictamen d'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i diversos Ajuntaments metropolitans per a la gestió de l'aparcament d'intercanvi metropolità P+R a l'estació de ferrocarril de cadascun dels municipis de cooperació.

5. Dictamen per Donar compte al Ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí de la Resolució TER/2940/2023, d'11 d'agost, per la qual es  declaren zona de mercat residencial tensionat diversos municipis, d’acord amb la Llei estatal 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge.

 

ÀREA DE GOVERNANÇA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

6. Dictamen per designar els dos festius addicionals, d’obertura comercial permesa a Sant Joan Despí per l’any 2024.
7. Dictamen per donar compte de l’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i període mitjà de pagament a proveïdors. Segon trimestre de 2023.
8. Dictamen d'aprovació del compte general de la Corporació municipal corresponent a l'exercici 2022 (Ajuntament i SMM Aparcamientos Despí, SA).

PART DE CONTROL MOCIONS

9. Moció presentada pel Grup Municipal VOX per millorar la seguretat.
10. Moció presentada pel Grup Municipal En Comú Podem de rebuig a les actituds sexistes i masclistes en l’àmbit esportiu.
11. Moció presentada pel Grup Municipal Junts pers Sant Joan Despí, en suport a l’exconseller Miquel Buch i el sergent Lluís Escolà.

12. Precs i Preguntes