Esteu aquí

Sessió ordinària del Ple municipal

dijous 23/2/2023 20:00h - Ajuntament

Sala de Plens

Ajuntament Sant Joan Despí.
Camí del Mig, 9
 

Sessió ordinària del Ple municipal


 

PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 26 de gener de 2023.

2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia i els acords de la Junta de Govern Local.

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT I HISENDA

3. Dictamen d’aprovació de la formalització del conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Joan Despí per a la implantació de la plataforma metropolitana d’aparcament (2023-2026).

4. Dictamen d’aprovació del Pla d’emergència climàtica i transició ecològica 2023-2030 de Sant Joan Despí.

5. Dictamen per donar compte al Ple de l’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i període mitjà de pagament a proveïdors. Quart trimestre 2022.

ÀREA DE GOVERNANÇA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

6. Dictamen d’aprovació del Pla Normatiu de l’Ajuntament de Sant Joan Despí per l’any 2023.

7. Dictamen d’adhesió a la declaració institucional del dia 8 de març Dia Internacional de les Dones.

8. Precs i Preguntes