Esteu aquí

Sessió ordinària del Ple municipal

dijous 15/12/2022 20:00h - Ajuntament

Sala de Plens

Ajuntament Sant Joan Despí.
Camí del Mig, 9
 

Sessió ordinària del Ple municipal


 

PART RESOLUTIVA

1 Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 24 de novembre de 2022.

2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia i els acords de la Junta de Govern Local.

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT I HISENDA

3. Dictamen d’actualització dels bens que integren l’inventari del Patrimoni Municipal del Sòl i de l’Habitatge de l’Ajuntament.
 
ÀREA DE GOVERNANÇA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

4. Dictamen d’adhesió al “Protocol marc del programa Agent tutor” elaborat en el marc del conveni de col·laboració entre la Delegació del Govern pel Pla Nacional sobre Drogues i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

5. Dictamen de modificació del contracte del Servei d’atenció educativa i altres de caràcter complementari de les escoles bressol de Sant Joan Despí.
 

6. Precs i Preguntes