Esteu aquí

Sessió extraordinària del Ple municipal per via telemàtica

dilluns 10/1/2022 20:00h - Ajuntament

Sessió extraordinària i urgent del Ple municipal per via telemàtica


PART RESOLUTIVA
 

1. Dictamen d’aprovació de l’expedient i de la convocatòria per a la constitució del dret real de superfície en la parcel·la H3C, situada al sector Bellavista, per a la construcció d’una promoció d’habitatges amb protecció oficial.

2. Dictamen d’aprovació de l’expedient i de la convocatòria per a l’alienació del complex edificatori ubicat en la UA4 per fer efectives les obligacions inherents a la MPGM-2020 d’executar la seva urbanització i la construcció d’habitatges amb protecció oficial.


La sessió del Ple municipal se celebrarà via telemàtica amb mitjans electrònics.