Esteu aquí

Sessió constitutiva de la Corporació Municipal

dissabte 17/6/2023 12:00h - Ajuntament

Foment Cultural i Artístic

Sessió constitutiva de la Corporació Municipal de l'Ajuntament de Sant Joan Despí.

ORDRE DEL DIA

PUNT ÚNIC:

Constitució de la Corporació i elecció d’Alcalde o Alcaldessa, d’acord amb els següents apartats:

  1. Constitució de la Mesa d’Edat.
  2. Comprovació de credencials o acreditació de la personalitat dels regidors electes a partir de l’Acta de Proclamació remesa a l’Ajuntament per la Junta Electoral de Zona.
  3. Constitució de la Corporació, previ jurament o promesa dels seus membres.
  4. Elecció d’Alcalde o Alcaldessa.
  5. Presa de possessió, en el seu cas, del càrrec per l’Alcalde o Alcaldesa escollit.