Esteu aquí

Junta de Govern Local en sessió extraordinària

dimecres 15/5/2024 9:30h - Ajuntament

Sala de Plens de l'Ajuntament

Sessió extraordinària  de la Junta de Govern en la que s'examinaran i, si procedeix s'aprovaran, els assumptes de l'ordre del dia.

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (SESSIÓ PÚBLICA) 


1. Efectuar sorteig públic per a la designació dels Presidents i dels Vocals, Titulars i Suplents, que han de constituir les Meses Electorals per a les Eleccions al Parlament Europeu 2024, que tindran lloc el 9 de juny de 2024.