Esteu aquí

Junta de Govern Local

dilluns 4/3/2024 18:00h - Ajuntament

Sala de Plens de l'Ajuntament

Sessió ordinària de la Junta de Govern en la que s'examinaran i, si procedeix s'aprovaran, els assumptes de l'ordre del dia.

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (SESSIÓ PÚBLICA) 

 

1-. Dictamen d’aprovació provisional de la modificació dels PP de la Deixalleria Mancomunada Fontsanta.