Esteu aquí

Junta de Govern Local

dilluns 9/10/2023 18:00h - Ajuntament

Sala de Plens de l'Ajuntament

Sessió ordinària de la Junta de Govern en la que s'examinaran i, si procedeix s'aprovaran, els assumptes de l'ordre del dia.

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (SESSIÓ PÚBLICA) 

A ratificar la seva inclusió
1. Proposta de nomenament dels representants del Grup Municipal JUNTS per Sant Joan Despí en els Consells Participatius.