Esteu aquí

Junta de Govern Local

dimecres 27/9/2023 9:30h - Ajuntament

Sala de Plens de l'Ajuntament

Sessió ordinària de la Junta de Govern en la que s'examinaran i, si procedeix s'aprovaran, els assumptes de l'ordre del dia.

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (SESSIÓ PÚBLICA) 


1. Proposta de modificació del representant de la Corporació a la Xarxa Local del Consum.