Esteu aquí

Junta de Govern Local

dilluns 23/1/2023 18:00h - Ajuntament

Sala de Plens de l'Ajuntament

Sessió ordinària de la Junta de Govern en la que s'examinaran i, si procedeix s'aprovaran, els assumptes de l'ordre del dia.

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (SESSIÓ PÚBLICA)
   
A ratificar la seva inclusió

  • Proposta d’adjudicació del contracte que té per objecte la constitució del dret de superfície en la parcel·la P1a ITV, situada al carrer Major Carrer A de Sant Joan Despí, per a la construcció d’una promoció d’habitatges amb protecció oficial, en règim de venda.