Esteu aquí

Junta de Govern Local

dilluns 9/1/2023 18:00h - Ajuntament

Sala de Plens de l'Ajuntament

Sessió ordinària de la Junta de Govern en la que s'examinaran i, si procedeix s'aprovaran, els assumptes de l'ordre del dia.

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (SESSIÓ PÚBLICA)

 

  1. Proposta de declarar deserta la licitació del contracte de concessió de serveis per a la gestió i explotació de la deixalleria mancomunada de la Fontsanta (Esplugues de Llobregat - Sant Joan Despí) CO2022065MA.