Esteu aquí

Junta de Govern Local

dilluns 19/12/2022 13:00h - Ajuntament

Sala de Plens de l'Ajuntament

Sessió ordinària de la Junta de Govern en la que s'examinaran i, si procedeix s'aprovaran, els assumptes de l'ordre del dia.

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (SESSIÓ PÚBLICA)

 

  1. Proposta d’aprovació de la pròrroga del contracte formalitzat en data 28/12/2018 amb la societat mercantil LLINARSPORT, SL, que té per objecte la prestació dels “Serveis esportius i altres de caràcter complementari en diverses instal·lacions esportives de titularitat municipal” (Exp. CO2018018ESP).
  2. Proposta d’aprovació concessió de l’ús a l'AMB de les cobertes del poliesportiu Francesc Cavet i del CEIP Espai 3 en compliment de les obligacions derivades del conveni subscrit entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Joan Despí per a la implantació de serveis energètics-plaques fotovoltaiques en cobertes d'edificis i equipaments municipals.