Esteu aquí

Junta de Govern Local

dilluns 19/9/2022 18:00h - Ajuntament

Sala de Plens de l'Ajuntament

Sessió ordinària de la Junta de Govern en la que s'examinaran i, si procedeix s'aprovaran, els assumptes de l'ordre del dia.

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (SESSIÓ PÚBLICA)

  • Proposta d'aprovació de la liquidació del volum d’hores executades durant l’any 2021 en el contracte de prestació dels serveis esportius i altres de caràcter complementari en diverses instal·lacions esportives de titularitat municipal.