Esteu aquí

Junta de Govern Local

dijous 28/7/2022 10:00h - Ajuntament

Sala de Plens de l'Ajuntament

Sessió ordinària de la Junta de Govern en la que s'examinaran i, si procedeix s'aprovaran, els assumptes de l'ordre del dia.

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (SESSIÓ PÚBLICA)

  • Proposta d'autorització i consentiment exprés de la posposició de les clàusules resolutòries en l'escriptura de formalització de la transmissió del dret real de superfície en les parcel·les núm. 2-PA2 i UP3-PA9 situades al carrer Fontsanta del municipi (CO2021039PATR).