Junta de Govern Local

Sala de Plens de l'Ajuntament

Sessió ordinària de la Junta de Govern en la que s'examinaran i, si procedeix s'aprovaran, els assumptes de l'ordre del dia.

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (SESSIÓ PÚBLICA)

  • Proposta de formalització del lloguer del local situat al carrer Vall d'Aran 3, per a usos culturals
  • Proposta de reconeixement de crèdits de l’exercici 2017 núm. 1/2018
Imatge