Esteu aquí

Junta de Govern Local

dilluns 18/7/2022 18:00h - Ajuntament

Sala de Plens de l'Ajuntament

Sessió ordinària de la Junta de Govern en la que s'examinaran i, si procedeix s'aprovaran, els assumptes de l'ordre del dia.

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (SESSIÓ PÚBLICA)

  • Proposta d’aprovació del contracte de cessió en règim de comodat amb Associació Cor de la Flora per a la guarda de la seva documentació