Esteu aquí

Junta de Govern Local

divendres 3/6/2022 9:30h - Ajuntament

Sala de Plens de l'Ajuntament

Sessió ordinària de la Junta de Govern en la que s'examinaran i, si procedeix s'aprovaran, els assumptes de l'ordre del dia.

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (SESSIÓ PÚBLICA)

  • Proposta aprovació primera addenda al conveni de col·laboració amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per a la realització de Programes de Formació i Inserció en la modalitat Pla de Transició al Treball (PFI-PTT) per a joves que han finalitzat l'ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en educació secundària obligatòria.