Esteu aquí

Junta de Govern Local

dilluns 9/5/2022 18:00h - Ajuntament

Sala de Plens de l'Ajuntament

Sessió ordinària de la Junta de Govern en la que s'examinaran i, si procedeix s'aprovaran, els assumptes de l'ordre del dia.

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (SESSIÓ PÚBLICA)

  • Proposta d’autorització d’instal·lació de MUPIs digitals i modificació de la concessió d’ús privatiu de domini públic per ampliar-ne el termini.