Esteu aquí

Junta de Govern Local

dilluns 22/11/2021 18:00h - Ajuntament

Sala de Plens de l'Ajuntament

Sessió ordinària de la Junta de Govern en la que s'examinaran i, si procedeix s'aprovaran, els assumptes de l'ordre del dia.

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (SESSIÓ PÚBLICA)

  • Proposta d’actualització dels béns que integren l'inventari del Patrimoni Municipal del Sòl i de l'habitatge de l'Ajuntament a data 22.11.2021.

 

  • Proposta de les Bases reguladores campanya – subvenció “Targeta moneder –Programa Reiniciem, fes una bona compra, ara mes que mai, comerç de Sant Joan Despí”.