Zona verda i blava Les Planes

setembre14-6315.jpg

L'Ajuntament de Sant Joan Despí conjuntament amb l’Associació de veïns i de comerciants de les Planes han consensuat la posada en funcionament d'un sistema de regulació de l'aparcament al barri per prioritzar l'estacionament dels veïns i veïnes, alhora que potenciar-ne l'activitat comercial.

Zona verda gratuïta per a veïns

Qui?

Podran fer ús d'aquestes places d'aparcament els veïns i veïnes que:

  • estiguin empadronats al barri de les Planes
  • siguin titulars del vehicle
  • el seu vehicle compti amb la pertinent etiqueta identificativa
  • el seu vehicle estigui registrat a Sant Joan Despí

Quan?

La zona verda pot ser utilitzada a qualsevol hora, tot i que els vehicles identificats tindran exclusivitat d'aparcament de 9 a 13.30 i de 17 a 20 hores (de dilluns a divendres) i de 9 a 13.30 hores (dissabtes).

Identificació:

L'adhesiu que dóna dret a la utilització de la zona verda s'haurà de sol·licitar mitjançant instància a l'Ajuntament de Sant Joan Despí junt amb la documentació següent:

  • Fotocòpia del DNI del sol·licitant
  • Fotocòpia permís cirulació vehicle
  • En cas d'empresa, s'ha d'acreditar que el sol·licitant és el conductro habitual
  • Si es vehicle de renting o leasing s'ha d'adjuntar el contracte.
  • Fotocòpia certificat empadronament o de la llicència d'activitat.
  • Justificant de transferència bancària de 3,35 € (taxa d'expedició de l'etiqueta)

Formularis de sol·licitud:

 

Zona blava d'aparcament

La zona blava d'aparcament se situa als carrers dels principals eixos comercials del barri, i ocupa només un dels costats de la via. Funcionarà en horari de 9 a 13.30 i de 17 a 20 hores (de dilluns a divendres) i de 9 a 13.30 hores (dissabtes), amb un màxim de 2 hores d'estacionament, durant el qual caldrà extreure el corresponent tiquet de la màquina expenedora o bé utilitzar l'aplicació de telèfon mòbil - AparcApp- que permet el pagament desde l'smartphone). En cas que la zona blava estigui totalment ocupada, es podrà fer servir la zona verda obtenint el pertinent tiquet a la màquina expenedora.

Imatge
dipticlesplanes