El servei de mediació de la Policia Local contribueix a resoldre problemes de convivència

-
Imatge

La Policia Local de Sant Joan Despí ofereix un servei de mediació per tal de resoldre conflictes de convivència arribant a un acord entre les parts enfrontades mitjançant el diàleg, sense haver de recórrer a altres instàncies. El servei, que funciona des de mitjan de l'any 2019, ha contribuït a solucionar de forma amistosa problemes de convivència entre veïns i veïnes de la ciutat.

La mediació policial és un sistema per resoldre els conflictes de forma pacífica i positiva. Els conflictes han de ser privats i relatius a l'àmbit comunitari, veïnal, familiar o cívic, fora de l'àmbit penal.

Quan la Policia Local detecta un problema de convivència persistent que és susceptible de resoldre's mitjançant aquest sistema, contacta amb les dues parts implicades i fa mediació, tot iniciant el que es denomina 'servei personalitzat' i fent seguiment de la problemàtica fins a la seva resolució o derivació al departament corresponent, fent feedback amb les parts implicades i informant de les actuacions dutes a terme. Durant l'any 2020, la Policia Local va fer intervenció en 98 serveis personalitzats.

Quan les circumstàncies ho aconsellen i puntualment, s'ofereix mediació conjunta a les parts implicades. Com a requisit per dur a terme aquesta mediació, totes les parts han d'acceptar-la de forma lliure. Un cop s'activa, la sergenta responsable de la Unitat de Proximitat i/o la cap de torn de la unitat actuen com a intercessores, oferint a les parts un espai conjunt on poder dialogar, acostar postures i arribar a un acord consensuat que pugui satisfer les seves necessitats i millorar les relacions de convivència. En la mediació policial, la intervenció és imparcial, privada i confidencial, garantint la igualtat i l'equilibri entre totes les parts.

Habitualment, els casos que arriben al servei de mediació policial de Sant Joan Despí són problemàtiques que detecten els i les agents i comandaments de la Policia Local en la seva feina diària i dels que es fa seguiment des de la Unitat de Proximitat, que treballa a peu de carrer per donar resposta a les necessitats de la ciutadania i per vetllar per la convivència i el civisme. Es tracta de casos on la problemàtica de convivència és persistent, però que es poden resoldre amb una mediació formal. En cas de tenir un problema de convivència, la ciutadania també es pot adreçar a la Policia Local per valorar la conveniència d'obrir un procés de mediació per a la seva resolució.