Programa de Formació i Inserció

El Programa de Formació i Inserció (PFI) és un servei públic adreçat a la formació de joves que no han superat l'educació secundària obligatòria (ESO) i que volen continuar formant-se. L'objectiu és facilitar una formació inicial professional i un acompanyament per poder continuar estudis tant de cicles formatius de grau mitjà com per poder acabar l'ESO a l'escola d'adults.

El Pla de Transició al treball és una modalitat de PFI totalment pública. Està organitzat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Joan Despí, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta el següent:

  • Certificat acadèmic i professional, que conté la qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les competències professionals assolides
  • Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM)
  • Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre
  • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el PFI per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al perfil
  • Certificat de professionalitat que emet l'Administració laboral
  • Accés als centres de formació d'adults per obtenir el graduat en educació secundària obligatòria (GESO), sense complir el requisit de tenir 18 anys

Els perfils que ofereix el PFI de Sant Joan Despí són:

  • Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic
  • Auxiliar en instal·lacions electrotècniques en edificis

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CURS 2023-2024 a preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/pfi/informat/calendari

 

  Coneix el PFI de Sant Joan Despí

 

Contacte:

Programa de Formació i Inserció (PFI)
Carrer de l'Orfeó Català, 6 (edifici de l'antic Pascual Cañís)
Telèfon: 93 480 60 22
Correu electrònic: pfi_ptt08026683@iesffg.cat

Trobareu més informació a www.iesffg.cat