L'Ajuntament ofereix un servei gratuït a les comunitats per saber si és possible la instal·lació d'un ascensor

Imatge

L'Ajuntament de Sant Joan Despí posa a l'abast de les comunitats de propietaris un servei gratuït per saber si en el seu edifici s'hi pot instal·lar un ascensor. Les comunitats interessades han de contactar amb l'Oficina Local d'Habitatge. Si l'informe previ és positiu, l'Ajuntament ofereix també assessorament i acompanyament a les comunitats per a la instal·lació de l'ascensor i per tramitar els ajuts existents.

La instal·lació d'un ascensor en una finca suposa una millora molt important per a l'accessibilitat i per a la qualitat de vida de totes les persones que hi resideixen. A més, comporta una revalorització de l'edifici i dels seus habitatges. A Sant Joan Despí, actualment hi ha uns 600 edificis plurifamiliars que no tenen ascensor.

Per tal de donar suport a les comunitats i fomentar la rehabilitació del parc d'edificis existents, l'Ajuntament ha posat en marxa un programa per conèixer en quins edificis de la ciutat es poden instal·lar ascensors. L'informe el realitza una arquitecta contractada per l'Ajuntament a través de l'empresa municipal Adsa.

Informe previ

Les comunitats que vulguin saber si en el seu edifici és viable instal·lar-hi un ascensor han de posar-se en contacte amb l'Oficina Local d'Habitatge, al telèfon 93 373 07 61 (marcant l'opció 3 Oficina tècnica) o al correu electrònic oficinatecnica@ad-sa.com i demanar l'elaboració d'un informe previ gratuïtament. 

L'Oficina Local d'Habitatge concertarà una cita entre la comunitat i l'arquitecta perquè pugui realitzar una visita a l'edifici. L'arquitecta avaluarà si és factible la instal·lació d'un ascensor complint la normativa vigent i amb quines condicions. Es tracta d'un informe previ, en cap cas d'un projecte ni d'un avantprojecte.

Un cop fet l'informe, si hi ha possibilitat real d'instal·lar un ascensor i si la comunitat hi està interessada, l'Oficina Local d'Habitatge també l'assessorarà en els passos a seguir: encarregar la realització del projecte d'instal·lació i tramitar els ajuts existents de les diferents administracions públiques.

La normativa legal és cada vegada més sensible a la necessitat que els edificis siguin accessibles, per tal de respondre a les necessitats de les persones que els habiten i facilitar-los la mobilitat. Segons la Llei 13/2014 d'Accessibilitat, les zones comunes dels edificis plurifamiliars en què resideixin persones amb discapacitat, o persones més grans de 70 anys, han de tenir les condicions adequades a les seves necessitats d'accés a l'habitatge, de comunicació i d'interacció amb l'accés a l'edifici que siguin tècnicament possibles. 

Per la seva banda, el Codi Civil de Catalunya estableix que l'execució d'obres o l'establiment de serveis per suprimir barreres arquitectòniques o la instal·lació d'ascensors s'adopten per majoria simple dels propietaris i propietàries, que ha de representar, alhora, la majoria simple del total de les quotes de participació.

MÉS INFORMACIÓ A SJDESPI.CAT/SERVEI-ASSESSORAMENT-INSTAL·LACIÓ- ASCENSOR-COMUNITATS