Esteu aquí

La Generalitat obre fins al 3 de juliol la convocatòria d’ajuts al pagament del lloguer

La Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria d’ajuts al pagament del lloguer per aquest any 2020. Aquesta convocatòria està destinada a sectors de població en risc d’exclusió social, per tal que disposin d’un ajut per poder seguir vivint en el seu habitatge de manera continuada. El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 3 de juliol.

La convocatòria està integrada per dues línies d’ajuts: una per a la població general i una altra d’específica per a persones grans (de 65 anys o més).

Subvencions per al pagament del lloguer

Aquesta línia està adreçada a persones físiques que siguin titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual. S’estableixen uns límits màxim i mínim d’ingressos que es ponderen segons el nombre de membres de la unitat de convivència i la localització de l’habitatge. 

En el cas de Sant Joan Despí i de la resta de la demarcació de Barcelona, l’import màxim del lloguer mensual de l’habitatge no pot superar els 750 euros (900 euros en el cas de famílies nombroses i unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat i barem favorable). L’import de la subvenció oscil·la entre el 20% i el 40% del lloguer anual, amb un límit màxim de 2.400 euros anuals per habitatge.

Presentació de sol·licituds fins al 3 de juliolweb.gencat.cat/ca/tramits/Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer 

Subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans

Adreçades a persones físiques de 65 anys o més que siguin titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual. S’estableixen uns límits màxim d’ingressos que es ponderen segons el nombre de membres de la unitat de convivència i la localització de l’habitatge. 

En el cas de Sant Joan Despí i de la resta de la demarcació de Barcelona, l’import màxim del lloguer mensual de l’habitatge no pot superar els 750 euros (per a unitats de convivència on hi hagi algun membre amb discapacitat o amb mobilitat reduïda reconeguda, l’import màxim és de 900 euros). L’import mensual de la subvenció és d’un màxim de 200 euros i d’un mínim de 20 euros.

Presentació de sol·licituds fins al 3 de juliolweb.gencat.cat/ca/tramits/Subvencions-lloguer-gent-gran

Per a qualsevol consulta, us podeu adreçar per telèfon o per correu electrònic a l’Oficina Local d’Habitatge de Sant Joan Despí, on us assessoraran: tel. 93 373 07 61 / correu olhsantjoandespi@ad-sa.com. Mentre duri la crisi sanitària, l’atenció a les persones només es fa mitjançant telèfon o correu electrònic. L’horari d’atenció telefònica és de dilluns a dijous de 9 a 14 h i de 15.30 a 18.30 h i el divendres de 9 a 14 h.