Esteu aquí

Oficina Local d'Habitatge

   

Oficina local d'habitatge:

Sant Joan Despí disposa d'un servei per a informar i assessorar als ciutadans sobre totes aquelles qüestions relacionades amb l'habitatge en el sentit més ampli de la paraula: compra, lloguer i fins a rehabilitacions i ajudes de diversos tipus.

També ofereix informació sobre les promocions d'habitatge públic de l'Ajuntament.

L'objectiu de l'Ajuntament és ajudar, el màxim possible, a les famílies i persones que vulguin comprar (en aquest cas, pisos que pertanyen a promocions públiques), llogar o altres tipus d'ajudes i aglutinar tota aquesta informació en un mateix espai. De fet, l'oficina està en les mateixes dependències de l'empresa municipal ADSA, que promou les promocions públiques. Per a dinamitzar el mercat de lloguer, tant protegit com privat, l'oficina incorpora el servei de la Borsa d'Habitatge de Lloguer que, a més d'informar sobre la cartera de pisos disponibles, també ofereix avantatges i ajudes tant a propietaris com inquilins.

L'Oficina us assessora en:

• Promocions de pisos protegits
• Informació i gestió dels tràmits per a accedir a les promocions d'habitatges protegits de Sant Joan Despí.
• Borsa d'Habitatge de Lloguer i Xarxa de Mediació
• La Borsa d'Habitatge de Lloguer treballarà dos programes específics: un destinat a joves de fins a 35 anys i altre, la Xarxa de Mediació, que farà d'intermediació entre inquilins i propietaris, donant garanties a ambdues parts.

• Als propietaris se'ls oferirà assessorament i tramitació gratuïta del contracte, assegurances de cobrament i multirisc de la llar, seguiment dels contractes i mediació mentre el pis estigui llogat. 
• Als inquilins se'ls donarà informació, assessorament i la possibilitat de fer el contracte de manera gratuïta. 
• Informació dels pisos de lloguer de Sant Joan Despí.
• Informació d'ajudes als propietaris per a complir amb els requisits d'habitabilitat en cas de llogar el pis. 
• Assessorament sobre les ajudes als inquilins. (com la Renda Bàsica d'Emancipació, per a joves).

Rehabilitacions

• Gestió d'ajudes a la rehabilitació (façanes, instal·lació d'ascensors...) i informació sobre altres ajudes, com les destinades a persones amb problemes de mobilitat.
• Gestió de cèdules d'habitabilitat. 
• Sol·licituds de test d'edifici (TEDI).

Més informació:

Oficina local de l'habitatge
Centre Miquel Martí i Pol (oficines de ADSA) Avinguda Barcelona, 83-85 1a pl.
Telèfon: 93 373 07 61
Correu electrònic: adsa@ad-sa.com

Horari:
Dimarts, dijous i divendres de 9.30 a 13.30 hores
Dilluns i dimecres de 15.30 a 18.30 hores

Horari d'estiu: durant el mes de juliol, l'horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, i els dimecres, de 15.30 a 18.30 hores


Informació sobre infraestructura en telecomunicacions als edificis:

Si necessiteu informació sobre les infraestructures comunes de telecomunicacions en els edificis (ICT), els drets i deures de les persones usuàries i altra informació relativa al seu manteniment, podeu consultar l'enllaç de la dreta.