Habitatge públic

ADJUDICACIÓ DE 2 HABITATGES DE LLOGUER DE PROMOCIÓ MUNICIPAL I D'1 HABITATGE DE LLOGUER DE PROMOCIÓ MUNICIPAL RESERVAT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT AMB NECESSITAT D'HABITATGE ADAPTAT


L'empresa municipal ADSA duu a terme el procediment d'adjudicació de dos habitatges de lloguer de promoció municipal i d'un habitatge de lloguer de promoció municipal reservat per a persones amb discapacitat amb necessitat d'habitatge adaptat a la promoció de l'avinguda de la Generalitat, 2A.
 
Les persones interessades hauran de reunir els requisits establerts a les bases.
 
El termini de presentació de sol·licituds serà del 26 d'ocubre al 26 de novembre de 2021 a les 13 h.
 
Les sol·licituds es presentaran preferentment de forma telemàtica mitjançant correu electrònic a l'adreça olhsantjoandespi@ad-sa.com o mitjançant cita prèvia trucant al telèfon 93 373 07 61.
 
 
 

 


 

PROMOCIÓ DE 83 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL EN RÈGIM DE DRET DE SUPERFÍCIE


L'empresa municipal ADSA duu a terme el procediment de selecció de comuners per a la cooperativa d'habitatges a constituir per Metropolitan House BCN Residential, S.L. per a l'edificació de 83 habitatges amb protecció oficial en règim de dret de superfície, en dos edificis al carrer de Fontsanta, 4 i al carrer de Fontsanta, 42.
Les persones interessades hauran de reunir els requisits establerts a les bases.


El termini de presentació de sol·licituds va del 7 de setembre al 8 d'octubre de 2021.

Les sol·licituds s'han de presentar a ADSA (Oficina Local d'Habitatge) - Centre Miquel Martí i Pol de forma telemàtica mitjançant correu electrònic a l'adreça olhsantjoandespi@ad-sa.com o amb cita prèvia trucant al telèfon 93 373 07 61.
 

 

Llistats provisionals d'admesos i exclosos:

 

 


 

ADJUDICACIÓ D'1 HABITATGE DE VENDA AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE RÈGIM CONCERTAT

 

L'empresa municipal ADSA duu a terme el procediment d'adjudicació d'un habitatge de venda amb protecció oficial de règim concertat a l'avinguda de Barcelona, 81 de Sant Joan Despí.
 
Les persones interessades hauran de reunir els requisits establerts a les bases.
 
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 d'abril de 2021
 
Les sol·licituds es presentaran preferentment de forma telemàtica mitjançant correu electrònic a l'adreça olhsantjoandespi@ad-sa.com o mitjançant cita prèvia trucant al telèfon 93 373 07 61.