Esteu aquí

Petició de dades estadístiques i estudis de població

Descripció

Permet obtenir informació o dades estadístiques municipals, sempre i quan no es tracti d’informació sotmesa a restricció d’accés.

Qui les pot demanar?
La persona interessada o bé un representant degudament autoritzat.

1. Certificat d’habitants per Àrees Bàsiques de Salut (ABS)

  • Petició mitjançant instància genèrica especificant la data que interessa.
  • Comporta liquidació de taxes segons les Ordenances fiscals anuals.


2. Nota informativa d’habitants per Àrees Bàsiques de Salut (ABS)

  • Són dades estimatives, no oficials (no certificat)
  • Petició mitjançant instància genèrica especificant la data que interessa.
  • No comporta la liquidació de taxes.


3.Estudis de població

  • Dades estadístiques de població.
  • Petició per instància genèrica amb detall de les dades desitjades (franges d’edat, per barris, per sexe, etc.)
  • No comporta la liquidació de  taxes.


Tramitació

1. Presencialment 


2. Mitjançat la Seu electrònica