Esteu aquí

Modificacions de dades personals al Padró Municipal d'Habitants

Descripció

Modificar aquelles dades personals que s'hagin de tenir presents per actualitzar el Padró Municipal d'Habitants. Les modificacions més comunes són:

  • Canviar o alterar l'ordre dels noms i cognoms.
  • Canviar d'estat civil.
  • Modificar la nacionalitat o el document d'identificació personal.
  • Ampliar el nivell d'estudis.

Tramitació

La presentació de la documentació es podrà realitzar:

Documentació