Esteu aquí

Sorteig de formació de les meses electorals Eleccions Europees 2024

dimecres 15/5/2024 9:30h - Ajuntament

Sala de Plens de l'Ajuntament

Segons disposa la normativa electoral vigent s’estableix la competència dels ajuntaments pel nomenament de persones que integren les meses electorals així com el procediment a seguir i donar a conèixer a la ciutadania en general que, per efectuar la designació d'aquests càrrecs, se celebrarà sorteig públic en el saló de sessions de la Casa Consistorial el proper dia 15 de maig a les 9:30 hores, davant Junta de Govern Local en sessió pública.