Esteu aquí

Baixes del Padró Municipal d'Habitants

Per defunció:


Descripció
Baixes del Padró Municipal d'Habitants com a conseqüència de la defunció de persones que constaven empadronades a Sant Joan Despí.

Tramitació
La presentació de la documentació es podrà realitzar:

  • Presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
  • Per correu postal, mitjançant l'enviament d'una fotocòpia de la documentació.L'Ajuntament comprovarà les dades i farà la baixa al Padró Municipal d'Habitants.


Documentació

  • Presentació del certificat de defunció (original o fotocòpia) on consti la data de defunció.
  • Formulari de sol·licitud o instància genèrica 

 

Per trasllat a un altre municipi:


Descripció
Es consideren que són aquelles baixes com a conseqüència d'estar empadronat al municipi de Sant Joan Despí i traslladar-se a un altre municipi, poble, ciutat o país. 

Tramitació
Haurà de donar-se d'alta directament a l'Ajuntament del municipi o ciutat de destí sense haver de comunicar la baixa a l'Ajuntament de Sant Joan Despí.