Esteu aquí

Registre Municipal d'Unions Civils

1. Duplicat del certificat d'inscripció


Descripció

Duplicat del certificat d'inscripció en el Registre Municipal d'Unions Civils.


Tramitació

S'haurà de demanar omplint una sol·licitud amb les dades de la parella.

La presentació de la documentació es podrà realitzar:

  • Presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.
  • Per correu postal, enviant una fotocòpia de tota la documentació.
  • Electrònicament per la Seu electrònica presentant una instància genèrica. L'OAC enviarà per correu certificat a l'adreça on hi constin inscrits els membres de la parella el certificat sol·licitat.

L'adreça on s'enviarà el certificat serà aquella consti en el Registre Municipal d'Unions Civils.


Documentació

Formulari de sol·licitud o instància genèrica.2. Baixa del Registre Municipal d’Unions Civils
 

Descripció

Les persones inscrites al Registre Municipal d'Unions Civils poden sol·licitar la baixa del mateix.


Tramitació

S'haurà de demanar omplint una sol·licitud (instància genèrica) amb les dades de la parella i podrà ser sol·licitada unilateralment o conjuntament. En cas que la sol·licitud de baixa es faci de forma unilateral, cal comunicar de forma fefaent a l’altre membre de la parella la voluntat d’extingir la inscripció al Registre Municipal d’Unions Civils.

La presentació de la documentació es podrà realitzar:

  • Presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC). En aquest cas la baixa és immediata.

  • Per correu postal, adjuntant la fotocòpia de la documentació necessària.

  • En línia mitjançant la Seu electrònica presentant una instància genèrica. L'OAC enviarà per correu certificat a l'adreça als membres de la parella l'execució de la baixa en el Registre Municipal d'Unions Civils. 


Documentació

Formulari de sol·licitud o instància genèrica