Esteu aquí

Mesures preventives brots COVID-19

 

MESURES ESPECIALS PER A LA CONTENCIÓ DEL BROT DE LA COVID-19 ADOPTADES PER LA GENERALITAT

 

Aquestes mesures s’apliquen a tot Catalunya. Vigència fins al 30 de setembre de 2021.

 

► Activitats socials

No es permet consumir aliments i begudes a les trobades o reunions en espais públics, excepte en les sortides escolars, les activitats d’intervenció socioeducativa i les activitats del lleure educatiu permeses.

 

► Ús de la mascareta

És obligatori l’ús de mascareta en espais tancats d'ús públic o oberts al públic i en espais a l'aire lliure on no es pugui mantenir una distància mínima d'1,5 metres entre persones. 

 

► Espais públics

Reducció de l’horari de totes les activitats de forma que finalitzin com a màxim a les 01.00 h. En les activitats recreatives musicals (oci nocturn) l’horari de tancament és fins a les 03.00 hores amb 30 minuts addicionals per al desallotjament.

 

► Oci nocturn

Els espais interiors no poden obrir al públic. Només poden obrir els locals i establiments que disposin de terrasses o espais a l’aire lliure.

S’ha d’establir un control d'accés en forma de registre de persones que hi accedeixen, el qual s’ha de guardar durant un mes.

En la disposició dels clients, s’han de limitar els grups a un màxim de 10 persones, llevat que siguin convivents, i amb la distància física d’1,5 metres entre diferents grups.

L’horari de tancament és fins a les 03.00 hores

 

► Restauració

Horari màxim d'obertura fins a les 01.00 hores. 

Aforament del 100% a l'exterior i del 50% a l’interior.

A l'interior, grups de 6 persones per taula com a màxim, excepte si són de la mateixa bombolla de convivència.

En terrasses i espais a l'aire lliure, grups de màxim 10 persones no convivents per taula.

La distància entre persones de diferents taules o agrupacions de taules és de 2 metres a l'interior i d’1,5 metres a les terrasses.

 

► Activitats culturals i recreatives

Cinemes, teatres, circs, auditoris, sales de concerts i activitats de cultura popular, aforament del 70%.

 

► Comerç i centres comercials

70% de l’aforament en petit comerç, establiments i centres comercials i mercats no sedentaris.