Esteu aquí

Mesures preventives brots COVID-19

 

MESURES ESPECIALS PER A LA CONTENCIÓ DEL BROT DE LA COVID-19 ADOPTADES PER LA GENERALITAT

 

Aquestes mesures s’apliquen a tot Catalunya. Vigència fins al 23 d'octubre de 2021.

 

► Activitats socials

En les reunions o trobades familiars i de caràcter social, tant en l'àmbit públic com en el privat, es recomana un màxim de 10 persones, llevat que es tracti de convivents.

En les reunions que suposin una concentració de persones en espais públics, entre les 01.00 hores i les 06.00 hores no es permet el consum ni d’aliments ni de begudes. Resta prohibit el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i a la resta d’espais oberts al públic.
 

► Ús de la mascareta

És obligatori l’ús de mascareta en espais tancats de concurrència pública i, en general, si no es pot mantenir la distància de seguretat interpersonal d'1,5 metres

 

► Oci nocturn

Per accedir-hi es requereix presentar un certificat emès per un servei públic de salut que acrediti que es disposa de certificat de vacunació, certificat de prova diagnòstica o certificat de recuperació. S’exclouen d’aquest requisit els locals que utilitzin únicament espais exteriors.

Aforament limitat al 70% en espais interiors.

Cal garantir la ventilació segons la normativa.

Es permet el ball amb mascareta sense que sigui necessari mantenir una distància interpersonal mínima.

És obligatori portar la mascareta (només es pot enretirar en el moment precís de menjar o beure).

Es permet el consum a peu dret, excepte a la pista de ball, on no es permet el consum.

S'han d'establir sistemes de control de fluxos en els accessos i les zones de mobilitat per evitar les aglomeracions.

 

► Restauració

Aforament del 100%.

L'ús de la mascareta és obligatori mentre no s'està menjant o bevent.

 

► Activitats culturals i recreatives

Aforament del 100%.

 

► Comerç i centres comercials

Aforament del 100%.