Casals d'estiu municipals

 

L'Ajuntament de Sant Joan Despí ofereix el servei de casals d'estiu municipals, per tal de contribuir a la conciliació familiar durant el període de vacances estivals, de juny a setembre, posant en valor l'educació fora de l'horari lectiu dels infants i joves de la nostra ciutat.

QUI POT PARTICIPAR?

Infants i joves en edat escolar compresa dins dels cursos de P3 fins a 4t d’ESO, ambdós inclosos.

QUÈ OFERIM?

S'ofereixen tres modalitats de casals a escollir: casals infantils, casal infantil d'anglès i casal jove.

El Servei Municipal de Casals d'estiu inclou un ampli programa d’activitats adaptades a les diferents edats dels infants i joves.

Podran gaudir de dilluns a divendres, de tallers diaris i activitats de convivència, visites, intercanvis, activitats en espais oberts de la ciutat, amb 1 sortida-excursió i 1 dia de piscina setmanal.
La inscripció dona opció a escollir torn de mati o de torn de matí i tarda, per períodes setmanals o tot el mes.

 

QUAN ES FAN?

El Servei Municipal de Casals es portarà a terme durant les vacances escolars estivals i es dividirà en dos períodes:

HORARIS I LLOC CASALS

Casals infantils:

 • Casal matí de 9 a 14 h
 • Casal matí i tarda de: 9 a 14 h i de 15.30 a 17 h.

Casal Jove:

 • Casal matí de 9 a 14 h

Els casals d’estiu municipals es desenvoluparan a diferents equipaments municipals situats en el barri de Les Planes, barri Residencial Sant Joan, barri Centre i barri Pla del Vent Torreblanca.

SERVEIS COMPLEMENTARIS
L’entitat que enguany portarà la gestió dels casals municipals és el Centre d’Esplai El Nus, què també oferirà  els serveis opcionals complementaris que no estan inclosos al preu de la inscripció.
Serveis complementaris:

 • Servei de menjador. Horari: de 14 a 15.30 h
 • Servei d’acollida matí i tarda. Horaris:
  • Mati, de 7.30 a 9 h
  • Tarda, de 17 a 17.30 h

Caldrà un mínim de 8 infants per franja horària, setmana i casal.
La contractació fixa del servei complementari es podrà realitzar en el moment de la inscripció o un cop iniciada l’activitat. Qualsevol canvi s’haurà de comunicar amb antelació per garantir el compliment de ràtios i protocols.

 

PLACES

L’oferta de places del Servei Municipal de Casals d’estiu per enguany és de 600.

Al procés d’inscripció es prioritzaran les places ofertades per usuaris amb vincle amb el municipi, que compleixin algun dels següents requisits:

 • Residència al municipi de Sant Joan Despí. Per residència s’entén que ha d’estar empadronat el nen/a o jove al municipi juntament amb la persona que en tingui la guarda legal (segons el padró municipal)
 • Avis residents al municipi (segons el padró municipal)
 • Tenir una propietat a Sant Joan Despí (cal que els tutors legals del menor acreditin la propietat mitjançant rebut de l’IBI)
 • Vincle sociocultural amb el municipi:
 • Infants i joves escolaritzats a centres educatius del municipi

Inclosos també els infants i joves inscrits durant el curs a les activitats d’entitats locals(document acreditatiu de inscripció al centre educatiu o entitat local).
Fills/es de treballadors al municipi (document acreditatiu del centre).

 

PROGRAMA D’ACTIVITATS

Les prestacions que es donaran a través del Servei Municipal de Casals d’estiu als nens, nenes i joves inscrits seran activitats d’esbarjo, culturals, esportives i educatives. Es plantegen com una eina d’educació en el lleure de caire pedagògic, lúdic i cultural i com un recurs de suport a les famílies.
El Servei Municipal de Casals d'estiu inclou un ampli programa d’activitats lúdiques i pedagògiques adaptades a les diferents edats dels infants i joves: tallers diaris, 1 sortida/excursió i 1 piscina setmanal.
Les activitats poden variar en funció del perfil del grup.
Espais adaptats a activitats.
Donada la situació de pandèmia per la COVID-19, el funcionament del servei, les mesures de prevenció, seguretat i/o composició de l’equip de professionals, s’adaptaran als requisits i normatives vigents en cadascun dels moments, per garantir el correcte desenvolupament de les activitats del programa.
L’organització es reserva el dret de modificar qualsevol de les activitats relacionades amb el casal d’estiu 2021, així com, fins i tot, anul·lar-lo o anul·lar alguna de les franges o setmanes per instruccions de les autoritats sanitàries amb motiu de la pandèmia provocada per la COVID-19.

Enguany, el Centre d’Esplai El Nus gestiona el Servei Municipal de Casals d’estiu de Sant Joan Despí. Per conèixer el programa pedagògic i el centre d’interès entorn al que es treballaran les activitats clickeu aqui

 

INCLUSIÓ I DIVERSITAT

Les famílies amb infants/joves amb NEE hauran d’omplir el formulari específic i presentar la documentació acreditativa de la discapacitat o trastorn. Amb aquesta informació la referent de Diversitat de l’entitat gestora valorarà la necessitat de disposar d’un dels 12 monitors/es de suport previstos per a totes les modalitats de casals.
En cas necessari, es programarà una entrevista amb la família per tal de garantir una millor incorporació de l’infant/jove a l’activitat.

 

REUNIÓ INFORMATIVA

Es preveu una reunió telemàtica informativa general i per modalitats per a donar els detalls de la dinamització/organització de les activitats. Tota la informació quedarà disponible en versió digital.
La data de realització per determinar.

 

INSCRIPCIONS

Inscripcions on line aquí :

 • Del 13 al 23 de maig, ambdós inclosos: inscripció per als infants i joves vinculats al municipi

 • Del 24 al 30 de maig, ambdós inclosos: inscripció per als infants i joves NO vinculats al municipi

DOCUMENTACIÓ
Aquí podeu trobar tota la documentació del procés d’inscripció:

 

PREUS CASALS