Esteu aquí

Inscripció al cens caní municipal

Descripció

Alta al registre municipal caní a l'efecte d'obtenir la inscripció en aquest registre. Aquesta inscripció genera la liquidació de la taxa corresponent, única, que es paga durant la vida de l'animal al municipi.

El termini per realitzar aquest tràmit és de dos mesos a partir de l’adquisició de l’animal.

Tramitació

1. Presencialment

Podeu adreçar-vos al Departament de Gestió Tributària

Horari d'atenció al públic del tràmit:
Des de l'1 d'octubre fins al 30 de juny

 • De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores
 • Dimecres de 9:00 a 14:00 i de 16:30 a 19:00 hores

Des de l'1 de juliol fins al 30 de setembre

 • De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Adreça: camí del Mig, 9
Correu electrònic: ajuntament@sjdespi.net
Telèfon: 93 480 60 00

Cal presentar una instància genèrica i acompanyar-la amb la següent documentació:

 • Fotocòpia del DNI del titular
 • Fotocòpia de la targeta veterinària
 • Dades del veterinari de l'animal
 • Número de microxip

Un cop registrada la sol·licitud i la documentació que s'adjunta cal liquidar la taxa corresponent.

2. Mitjançant Seu electrònica
Cal presentar una instància genèrica i adjuntar la documentació:

 • Fotocòpia del DNI del titular
 • Fotocòpia de la targeta veterinària
 • Dades del veterinari de l'animal
 • Número de microxip

Rebreu a la direcció facilitada per notificacions la liquidació de taxes corresponent, que haureu d'abonar.
 

Documentació

 • Instància genèrica
 • DNI del titular
 • Targeta veterinària
 • Dades del veterinari de l'animal
 • Número de microxip