Esteu aquí

Informes d'estrangeria

Descripció

És el tràmit que permet obtenir l'acreditació, per part de la Generalitat de Catalunya, de:

  • Informe d'adequació de l'habitatge per sol·licitar el reagrupament familiar
  • Informe que acredita els supòsits d’arrelament social de la persona estrangera no comunitària per a la tramitació d’una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals.
  • Informe de valoració de l’esforç d'integració per renovar la residència temporal.
  • Informe d’adequació de l’habitatge per renovació de les autoritzacions de residència en virtut del reagrupament familiar en aquells casos en què la persona reagrupant ha canviat de domicili habitual respecte del que va acreditar per obtenir el reagrupament de la seva família. 


Qui el pot sol·licitar?
Els informes d'estrangeria se sol·liciten per les persones immigrades per tal que puguin:

  • Reagrupar la família
  • Accedir a les autoritzacions de residència temporal per causes excepcionals
  • Renovar la residència temporal en cas de no complir tots els requisits
  • Renovar les autoritzacions de residència per reagrupament familiar


Tramitació

Cal presentar presencialment a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) la documentació necessària i la sol·licitud corresponent.

Informació per tramitar els procediments regulats pel Reial decret 557/2011, de 20 d'abril, que ofereix el web de la Generalitat de Catalunya:

1. Sol·licitud d'informe d'adequació de l'habitatge (INFO1):


2. Sol·licitud d'informe d'arrelament social (INFO2):


3. Sol·licitud d'informe d'integració social (renovació de residència temporal) (INFO3):


4. Sol·licitud d'informe d'adequació de l'habitatge per renovació de les autoritzacions de residència en virtut del reagrupament familiar (INFO4):


Preu

L’emissió i notificació dels informes d'adequació de l'habitatge estan subjectes a una taxa que estableix la Generalitat de Catalunya i que la persona que sol·licita l’informe en qüestió haurà d’abonar.

Cal justificar el pagament total de la taxa en el moment de la presentació de la sol·licitud d’informe i com a condició prèvia per  admetre-la a tràmit.

Per  als tràmits següents l’Ajuntament de Sant Joan Despí ha disposat el pagament d’una taxa d’acord amb les Ordenances fiscals anuals:

  • Sol·licitud d'informe d'adequació de l'habitatge (INFO1)
  • Sol·licitud d'informe d'adequació de l'habitatge per renovació de les autoritzacions de residència en virtut del reagrupament familiar (INFO4) 


Documentació