Esteu aquí

Comunicació instal·lació de sacs de runa

S'hauràn de complir, en tot cas, els requisits establerts a l'Ordenança municipal reguladora de la instal·lació, el dipòsit i la retirada de contenidors de terres i runes a la via pública i les mesures sanitàries i d'higiene imposades com a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la COVID 19.

 

 • Es podran col·locar un màxim de DOS SACS per a cada obra.
 • S’hauran de col·locar sobre la vorera sempre que l’amplada d’aquesta, permeti una zona de lliure pas de, com a mínim, un metre i garantint que no s’impedeix la visibilitat dels vehicles.
 • S’haurà de preservar el pas i la seguretat de les persones amb mobilitat reduïda.
 • No es podran situar davant dels passos de vianants, guals, reserves d’estacionament o parades, així com sobre l’accés a les tapes dels serveis públics, boques d’incendis, soques d’arbres, ni elements urbanístics.
 • L’ocupació de la via pública amb sacs de runa serà de dilluns a dissabte, havent de retirar-los dissabte a les 14:00 hores. Es podran tornar a instal·lar el dilluns següent a partir de les 8:00 hores.

 

És el permís d'utilització de la via pública per a la col·locació de sacs de runa.


Condicions per a la col·locació a la via pública:

 • Només es podran col·locar un màxim de DOS sacs
 • S’ha de preservar el pas i garantir la seguretat de les persones

No podran situar-se:

 • Davant dels passos de vianants, guals, reserves d’aparcament o parades d’autobús
 • Sobre l’accés a les tapes dels serveis públics, boques d’incendis, soques d’arbres, ni elements urbanístics

Retirada:

 • Finalitzat el termini establert per la llicència o la comunicació d'obres menors.
 • Una vegada plens, el termini serà de 24 hores.
 • Abans de les 14 hores del dissabte. Es podran tornar a instal·lar el dilluns a partir de les 8 hores.


Tramitació

1. Presencialment:

La presentació de la documentació es podrà realitzar:
Podeu adreçar-vos al Departament de Llicències Municipals

Horari d'atenció al públic del tràmit de comunicació instal·lació de sacs de runes:
Des de l'1 d'octubre fins al 30 de juny

 • De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores
 • Dimecres de 9:00 a 14:00 i de 16:30 a 19:00 hores

Des de l'1 de juliol fins al 30 de setembre

 • De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores

Adreça: Camí del Mig, 9
Telèfon: 93 480 60 00
Correu electrònic: ajuntament@sjdespi.net

Per formalitzar la comunicació, cal omplir el formulari específic atenent les indicacions que s'inclouen. Cal liquidar la taxa corresponent i, un cop es registri la comunicació, el sol·licitant rebrà una etiqueta que cal incorporar al sac. Cal tenir en compte que la retirada del sac és a càrrec del sol·licitant o empresa que l'instal·li.


2. Mitjançant la Seu electrònica de l’Ajuntament:


Preu

Segons Ordenança Fiscal (Taxa d’utilitzacions privatives o aprofitaments especials).


Documentació

Per tramitar la comunicació d’instal·lació de sacs de runes a la via pública heu de:

L'agenda, al dia

Setembre 2021

dl dt dc dj dv ds dg
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30