Esteu aquí

Compulsa de documents

Descripció

Només es compulsaran documents que hagin de presentar els interessats perquè tinguin efectes en els expedients municipals de l’Ajuntament de Sant Joan Despí.

La documentació que es presenti al Registre general de l’Ajuntament s’haurà de digitalitzar, d’acord amb la legislació vigent.
 

Tramitació

Oficina d'atenció a la ciutadanía (OAC)
Telèfon: 93 480 60 00
Correu electrònic: ajuntament@sjdespi.net
Adreça: camí del Mig, 9 · 08970 Sant Joan Despí