Esteu aquí

Certificats d'empadronament de residència

Descripció

 

  • Certificat d'empadronament

Aquest tràmit permet obtenir el document que acredita fefaentment l'empadronament a un domicili tal i com consta actualment al Padró Municipal d'Habitants de Sant Joan Despí. Certifica la residència de la persona sol·licitant i permet acreditar la residència en un domicili davant dels tribunals de Justícia, organismes estrangers, etc.

El pot sol·licitar qualsevol persona que figuri inscrita en el Padró Municipal d'Habitants de Sant Joan Despí que estigui interessada a obtenir el certificat o bé qualsevol persona degudament autoritzada.

  • Certificat d'empadronament de convivència 

Aquest tràmit permet obtenir el document que acredita fefaentment l'empadronament a un domicili tal i com consta actualment al Padró Municipal d'Habitants de Sant Joan Despí. Certifica la residència de  totes les persones que consten al domicili a través d’un Certificat de Convivència o col·lectiu.

El pot sol·licitar qualsevol persona que figuri inscrita en el Padró Municipal d'Habitants de Sant Joan Despí que estigui interessada a obtenir el certificat o bé qualsevol persona degudament autoritzada.

  • Certificat d'empadronament històric

Aquest tràmit permet obtenir el document que justifica la residència de la persona interessada segons constava en el Padró Municipal d'Habitants de Sant Joan Despí en un període de recerca determinat.

El pot sol·licitar qualsevol persona que figuri inscrita en el Padró Municipal d'Habitants de Sant Joan Despí que estigui interessada a obtenir el certificat o bé qualsevol persona degudament autoritzada.

  • Certicat de convivència històric

Aquest tràmit permet obtenir el document que justifica la residència conjunta de les persones que van compondre una unitat de convivència en un mateix domicili.

El pot sol·licitar qualsevol persona que figuri inscrita en el Padró Municipal d'Habitants de Sant Joan Despí que estigui interessada a obtenir el certificat o bé qualsevol persona degudament autoritzada.

Tramitació

Es pot utilitzar els següents canals de sol·licitud:

1. Presencialment

  • Presentant el document d’identificació personal  (DNI, NIE o Passaport) o autorització de la persona interessada a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania.  En aquest cas el lliurament és immediat.


2. Mitjançant la Seu electrònica

  • A través d’una instància genèrica. En aquest cas el certificat s’enviarà a l’adreça facilitada per notificacions.  

 

Documentació

  • Original del DNI, passaport, carnet de conduir o permís de residència (per a persones estrangeres).
  • En cas de sol·licitar mitjançant Seu electrònica cal omplir instància genèrica.