Esteu aquí

Canvis de domicili dins del mateix municipi

Descripció

Es considera canvi de domicili quan les persones interessades ja estan empadronades i canvien d'adreça (carrer, plaça, av., etc.), dins del mateix municipi de Sant Joan Despí.

Nota: fer un canvi de domicili o alta nova en el padró municipal d’habitants no implica el canvi de domicili fiscal ni de la seva adreça a les bases de dades d’altres organismes públics.

Documentació

 • Contracte de lloguer o escriptura en propietat (o còpia simple) a nom d’un dels interessats.

Si el contracte o l’escriptura estan a nom d’una altra persona (no interessada a empadronar-se o canviar de domicili)

 1. Formulari autorització (1) (emplenar, imprimir i signar) signat per aquesta persona.
 2. Original o fotocòpia del seu DNI, passaport (estrangers), o NIE (ciutadans amb permís de residència).
 3. Escriptura o contracte de propietat o de lloguer.

Si al domicili existeix una persona ja empadronada (independent del vincle)

 1. Formulari autorització (2) (emplenar, imprimir i signar) signada per aquesta persona.
 2. Original o fotocòpia del seu DNI, passaport (estrangers), o NIE (ciutadans amb permís de residència).
 3. Formulari canvi de domicili (3) (emplenar, imprimir i signar) signada pels interessats majors d’edat.
 4. Original o fotocòpia de la cèdula d’habitabilitat de la Generalitat de Catalunya en els casos d’habitatges de nova construcció.

Menors d’edat

 • Original o fotocòpia del llibre de família, en cas d’alta del menor.
 • Sentència judicial de la custòdia dels menors, en situacions de separació/divorci.
 • En absència de sentència, complimentar i signar el formulari (número 4) adjuntant còpia dels DNIs dels progenitors.

Tramitació

La presentació de la documentació es podrà realitzar:

L'agenda, al dia

Agost 2022

dl dt dc dj dv ds dg
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31