Esteu aquí

Sant Joan Despí continuarà dins la zona amb mesures per moderar el preu dels lloguers d'habitatges

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha declarat una vintena de municipis com a àrees amb mercat d'habitatge tens, entre els quals hi ha Sant Joan Despí. Aquesta declaració permet continuar aplicant mecanismes de moderació del preu dels lloguers. 

L'any passat, la Llei 11/2020 del Parlament de Catalunya va incloure Sant Joan Despí entre els municipis amb mercat d'habitatge tens per un període inicial d'un any. Perquè aquesta declaració, vigent fins a setembre de 2021, pogués continuar aplicant-se, calia que l'Àrea Metropolitana de Barcelona la tornés a formular. 

Al març de 2021, el Ple de l'Ajuntament de Sant Joan Despí va instar l'AMB a declarar la ciutat com a àrea amb mercat d'habitatge tens per tal que es poguessin aplicar els mecanismes de contenció i moderació dels lloguers als habitatges que s'arrenden a la ciutat.

Ara, el Consell Metropolità de l'AMB ha aprovat la petició de l'Ajuntament de Sant Joan Despí, juntament amb la d'uns altres 19 municipis. La nova declaració com a àrea amb mercat d'habitatge tens serà efectiva per un període de cinc anys. 

Durant les dues darreres dècades, el mercat de lloguer d'habitatges ha anat guanyant pes de manera generalitzada als municipis metropolitans. Així mateix, el preu dels lloguers ha anat creixent amb més intensitat que no pas els ingressos de la població.

Als municipis amb mercat d'habitatge tens, la llei fixa el preu dels nous contractes d'habitatges habituals mitjançant l'aplicació d'un índex de referència. D'aquesta manera, es conté el preu dels lloguers i s'afavoreix l'accés a un habitatge.