Esteu aquí

Convocatòria de subvencions per actuacions d'adequació i millora dels habitatges

El Consorci Metropolità de l'Habitatge ha posat en marxa una nova línia de subvencions per a actuacions d'adequació i millora d'habitatges individuals. Els veïns i veïnes de Sant Joan Despí poden optar a aquests ajuts que subvencionen un ampli ventall d'actuacions, com ara millores en l'accessibilitat, les instal·lacions de suministre o l'aïllament.

Els ajuts estan destinats a propietaris i llogaters d'habitatges individuals. L'objectiu és millorar les condicions d'habitabilitat, el confort i la qualitat de vida de la ciutadania, tot fomentant la rehabilitació del parc privat d'habitatges.

Es poden acollir als ajuts els habitatges de titularitat privada construïts abans de l'any 1996, que han de constituir el domicili habitual dels seus propietaris o llogaters. En cas d’habitatges buits es podran acollir als ajuts sempre que s’incorporin a la Borsa d'habitatge de lloguer per un període no inferior a 5 anys.

Les actuacions d'adequació i millora que són objecte de subvenció són les següents:
  • Actuacions destinades a assolir les condicions mínimes d'habitabilitat legalment exigides
  • Adaptació a la normativa vigent de les instal·lacions individuals (xarxa d'aigua, llum, gas, telecomunicacions, sanejament, punts de recàrrega per a vehicles elèctrics...)
  • Millores energètiques i de sostenibilitat: canvi de tancaments (finestres, portes), substitució de làmpades per altres de major rendiment energètic, il·luminació led, millora de l'aïllament energètic i acústic
  • Adaptació de la mobilitat: instal·lació d'aparells elevadors; substitució de banyera per dutxa; eixamplament de portes, passadissos, habitacions, cambra higiènica, cuina...
La quantia màxima de la subvenció per habitatge és del 40%, fins a un màxim de 3.000 euros. En cas que l'habitatge s'incorpori a la borsa de lloguer, la subvenció pot arribar als 6.000 euros.

Les sol·licituds es poden presentar fins al 31 d'octubre de 2019, per bé que l'admissió es pot tancar abans en cas que s'esgoti la dotació pressupostària. La presentació de sol·licituds s'ha de fer a l'Oficina Local d'Habitatge de Sant Joan Despí.

Podeu trobar tota la informació d'aquesta convocatòria de subvencions a la pàgina web del Consorci Metropolità de l'Habitatge.

L'Oficina Local d'Habitatge de Sant Joan Despí ha tramitat 74 expedients corresponents a l'anterior convocatòria d'ajuts, que es va tancar el novembre de 2018. Dels expedients que ja han estat resolts, s'han destinat 82.390 euros a intervencions de millora en habitatges de la ciutat.