Esteu aquí

L'AMB obre el procés participatiu previ a la declaració de Sant Joan Despí com a municipi d'habitatge tens per tal de contenir el preu dels lloguers

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha obert un procés de participació ciutadana adreçat als 27 municipis que han sol·licitat la declaració com a àrees amb mercat d'habitatge tens, entre els quals hi ha Sant Joan Despí. La declaració com a mercat d'habitatge tens té com a objectiu poder aplicar els mecanismes de contenció i moderació del preu dels lloguers previstos a la Llei 11/2020 aprovada pel Parlament de Catalunya.

La Llei 11/2020 regula la contenció i moderació de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge. Aquesta norma estipula la delimitació de les anomenades àrees amb mercat d'habitatge tens, on es podrà aplicar el règim de contenció de rendes en els habitatges arrendats destinats a residència habitual.

Sant Joan Despí forma part del llistat de municipis que la llei declara com àrees de mercat d'habitatge tens. Aquesta declaració és vigent fins a setembre de 2021 i requereix la formulació d'una nova declaració per permetre la implementació de la llei més enllà d'aquesta data. La Llei 11/2020 determina que l'Àrea Metropolitana de Barcelona és competent per fer aquesta declaració en el territori metropolità.

Al març de 2021, el Ple de l'Ajuntament de Sant Joan Despí va instar l'AMB a declarar la ciutat com a àrea amb mercat d'habitatge tens, als efectes d'aplicar els mecanismes de contenció i moderació de rendes previstos als habitatges arrendats al municipi.

Un total de 27 municipis metropolitans han fet la petició de declaració de mercat d'habitatge tens a l'AMB. Prèviament a la tramitació administrativa de la declaració, l'AMB ha obert un procés de participació ciutadana, mitjançant consulta pública i audiència als ciutadans, organitzacions i associacions representatives dels col·lectius directament afectats.

Les persones interessades a fer les seves aportacions, poden fer-ho del 25 de maig al 7 de juny a www.amb.cat/processos-participatius

Durant les dues darreres dècades el mercat de lloguer ha anat guanyant pes de manera generalitzada als municipis metropolitans. Així mateix, els preus de lloguer han anat creixent amb més intensitat que no pas els ingressos de la població.

En els municipis amb mercat d'habitatge tens, la llei fixa els preus sobre els nous contractes d'habitatges habituals mitjançant l'aplicació de l'índex de referència de preus de lloguer d'habitatges. D'aquesta manera, s'aplica una contenció del preu dels lloguers per afavorir l'accés a l'habitatge.