Esteu aquí

L'Ajuntament treballa per aplicar el límit al preu dels lloguers que preveu la futura Llei de l'Habitatge

L'Ajuntament de Sant Joan Despí prepara la declaració de la ciutat com a zona de mercat residencial tensionat amb l'objectiu que es pugui limitar l'increment desmesurat del preu dels lloguers dels habitatges. La ciutat compleix els requisits per a la declaració com a zona de mercat tensionat que estableix la Llei pel Dret a l'Habitatge aprovada al Congrés dels Diputats i pendent de validació al Senat per a la seva entrada en vigor.

A final del mes d'abril, el Congrés dels Diputats va aprovar la Llei pel Dret a l'Habitatge, un text que vol desenvolupar el dret recollit a la Constitució a un habitatge digne. La llei cerca ajudar aquells col·lectius amb més dificultats d'accés a l'habitatge amb mesures com el límit al preu del lloguer o l'impuls dels habitatges públics. Un cop aprovat al Congrés, el Projecte de Llei pel Dret a l'Habitatge està actualment en tramitació urgent al Senat.  

Un dels aspectes que introdueix la llei és la possibilitat de declarar zones de mercat residencial tensionat en aquells llocs on el preu dels lloguers hagi crescut amb més intensitat que no pas els ingressos de la població. En aquestes zones de mercat tensionat, s'aplicaran mesures de reducció dels lloguers, com el límit a l'increment anual dels contractes vigents o la limitació del preu en els nous contractes mitjançant l'aplicació d'un índex de referència.  

Davant la possible aprovació definitiva de la llei, l'Ajuntament de Sant Joan Despí, que en el seu moment ja va presentar la documentació acreditativa i la ciutat va ser declarada mercat tens d’habitatge, ja està treballant perquè Sant Joan Despí pugui ser declarada una altra vegada ràpidament com a zona de mercat tensionat, de forma que el límit al preu dels lloguers es pugui aplicar de manera immediata a la ciutat. 

El consistori està, novament, recollint la informació que acredita que es compleixen els requisits establerts per la llei. Així, es podran començar els tràmits de declaració de zona de mercat tensionat tan bon punt la llei entri en vigor.  

A banda del límit al preu dels lloguers, la declaració com a zona de mercat residencial tensionat habilitarà l'Estat per promoure fórmules de col·laboració amb les administracions competents i amb el sector privat per estimular l'oferta d'habitatge assequible a la ciutat; el disseny i adopció de mesures de finançament específiques que puguin afavorir la contenció o reducció dels preus de lloguer o venda, i l'establiment de mesures o ajudes públiques addicionals.