Esteu aquí

L’Ajuntament de Sant Joan Despí posa en marxa una eina de retiment de comptes del Pla d’Actuació Municipal (PAM).

13/10/2021 - Govern Obert

El retiment de comptes engloba projectes en els quals l’administració informa a la ciutadania dels resultats d’una o diverses polítiques públiques on s’especifiquen clarament els objectius inicials de la política pública, i el seu grau d’execució i assoliment.

El projecte, que ha comptat amb el suport de l’Agència de Transparència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), s’ha basat en la necessitat d’una solució per al seguiment i visualització de la implementació del PAM, que es fonamenta en la recerca de major eficiència dels recursos disponibles, l’agilitat en la introducció de les dades i la seva disponibilitat alhora de consultar i explorar la informació que allà s’emmagatzemi per als treballadors públics i per a la ciutadania en general, aprofundint en la transparència de la gestió del Pla d’Actuació Municipal (PAM).

Tot i que l’abast inicial del projecte era la publicació detallada del PAM, de manera que es fes efectiu el retiment de comptes permanent de la seva implementació, s’ha treballat en una eina que ens permetrà fer el retiment de comptes vinculat a diferents plans i programes municipals.

El projecte, que forma part dels compromisos d’actuació del PAM 2021-2023 dins l’eix 4, de govern obert, incorpora el retiment de comptes del Pla d’Actuació Municipal (PAM) i molt aviat també del Programa Reiniciem Sant Joan Despí, un pla municipal aprovat per l’Ajuntament de Sant Joan Despí que integra el conjunt d’accions municipals per fer front a l’impacte de la pandèmia de la Covid-19 a nivell econòmic i social a la ciutat.

En aquesta mateixa línia, el departament de Govern Obert de l’Ajuntament de Sant Joan Despí té l’objectiu de continuar treballant amb els diferents departaments municipals en la incorporació a l’eina de gestió de projectes per a la planificació i seguiment del PAM els diversos plans estratègics o directors que l’Ajuntament de Sant Joan Despí aprovi en el futur, com ara, el Pla Sant Joan Despí pel Clima, pla d’emergència climàtica i transició ecològica 2021-2030, que actualment es troba en la fase de desenvolupament del procés de participació ciutadana a través de la plataforma municipal de participació Decidim Sant Joan Despí.

D’aquesta manera, aprofundim en una informació pública de qualitat, basada en la integració de sistemes de planificació i seguiment intern que permet oferir informació a la ciutadania de manera permanent i en continua actualització i alhora, facilitem la participació de la ciutadania en l’acció de govern local, en la línia dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de Nacions Unides, d’acord amb l’ODS 16, que ens diu que s’ha d’aprofundir en l’enfortiment de les institucions públiques, que han de ser eficaces, responsables i transparents, plenament compromeses amb la lluita contra la corrupció i afavoridores d’una democràcia inclusiva, participativa i representativa.

Es pot consultar al web municipal: https://sjdespi.projectmonitor.cat/consultes/pam.html