Esteu aquí

L'Ajuntament defineix les línies estratègiques del futur Pla Municipal per a un Envelliment Saludable

15/03/2023 - Gent gran

L'Ajuntament de Sant Joan Despí, amb el suport de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona, ha realitzat una diagnosi de la participació sociocultural de la gent gran. La diagnosi planteja set línies estratègiques que serviran com a base per a l'elaboració del futur Pla Municipal per a un Envelliment Saludable.

La diagnosi de la participació sociocultural de les persones grans de Sant Joan Despí s'ha presentat aquest dimecres 15 de març al Centre Cultural Mercè Rodoreda, en un acte presidit per l'alcaldessa de Sant Joan Despí, Belén García; per la vicepresidenta primera i presidenta de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, i per la regidora de Gent Gran de l'Ajuntament de Sant Joan Despí, Francesca Estradé.

Durant l'any 2022, l'Ajuntament va impulsar la realització d'una enquesta sobre la participació sociocultural de la gent gran que va recollir l'opinió de 699 persones grans de la ciutat. A més, es van realitzar sessions de reflexió i debat grupal, així com una recollida de dades per analitzar les característiques de la població més gran de 60 anys i els actuals recursos, programes i serveis que s'hi destinen. 

El resultat d'aquest treball és la Diagnosi de la Participació Sociocultural de les Persones Grans a Sant Joan Despí, un document on es plantegen set línies estratègiques i gairebé una vintena d'objectius per tal d'elaborar el Pla Municipal per a un Envelliment Saludable. 

Així, entre altres objectius, la diagnosi aposta per ampliar la participació en els tallers de la gent gran, potenciar les activitats d'aprenentatge digital, ampliar la pràctica d'activitat física de les persones grans als equipaments esportius, fomentar la cultura com a forma de lleure, combatre els estereotips sobre l'envelliment, realitzar un treball transversal a nivell municipal, fomentar les iniciatives de voluntariat i ciutadania activa i facilitar la socialització de les persones grans en risc de soledat. 

Un cop realitzada la diagnosi, el següent pas és l'elaboració del Pla Municipal per a un Envelliment Saludable. Un pla necessari per adaptar les polítiques públiques a les transformacions socials, així com a l'evolució de les activitats vinculades a la participació sociocultural i a les noves generacions de persones grans. 

L'objectiu és garantir que la gent gran de Sant Joan Despí tingui un envelliment amb la màxima qualitat de vida. En aquest sentit, l'Ajuntament s'alinia amb l'aposta de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per promoure un envelliment actiu i saludable com la millor fórmula perquè les persones grans participin activament a la societat sense patir discriminació, gaudeixin d'una bona qualitat de vida (física, mental i social) i mantinguin l'autonomia personal el màxim de temps possible. 

Actualment, a Sant Joan Despí hi ha 8.329 persones més grans de 60 anys, el que representa un 24% de la població. Aquesta xifra anirà creixent en els propers anys donat l'augment de l'esperança de vida.