Esteu aquí

Exempció del pagament de la taxa d'escombraries per als pensionistes amb menys ingressos

31/01/2022 - Gent gran

Els pensionistes de Sant Joan Despí amb menys ingressos poden accedir a una exempció en el pagament de la taxa anual d'escombraries. L'Ajuntament ofereix aquest ajut per tal de contribuir al benestar de les persones grans amb menys recursos econòmics.

Per accedir a l'exempció del pagament de la taxa d'escombraries de 2022 cal complir aquests requisits:

  • Ser pensionista i tenir més de 60 anys
  • Viure sol/a i no tenir ingressos superiors a 579,02 euros/mes (corresponent a l'IPREM de l'any 2022)
  • En cas de no viure sol/a, els ingressos totals de la unitat familiar no han de superar els 868,53 euros/mes (corresponent a 1,5 vegades l'IPREM)
  • No tenir més d'un habitatge ni altres béns

Les persones que siguin noves beneficiàries han de presentar una sol·licitud juntament amb la documentació requerida (fotocòpia del DNI, fotocòpia del justificant d'ingressos i/o renda de l'any anterior, certificat d'ingressos de la unitat familiar, nom del propietari/ària de l'habitatge). Les persones que s'han beneficiat anteriorment de l'exempció, rebran una carta al seu domicili per tal que la puguin tramitar. 

Les sol·licituds s'han de presentar al Centre de Gent Gran Cirerers o a l'Àrea de Serveis a la Persona, en horari de 9 a 13.30 h. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 4 de març.

Trobareu tota la informaciósjdespi.cat/gent-gran/exempcio-taxa-escombraries 

L'any 2021, l'exempció del pagament de la taxa d'escombraries que ofereix l'Ajuntament de Sant Joan Despí va beneficiar 140 pensionistes.