Esteu aquí

La Guia de Comunicació Inclusiva de Sant Joan Despí proposa solucions lliures d'estereotips, prejudicis i discriminacions

10/03/2023 - Feminisme

L'Ajuntament de Sant Joan Despí ha editat una Guia de Comunicació Inclusiva amb recomanacions i exemples sobre l'ús del llenguatge i d'altres elements de comunicació lliures d'estereotips, prejudicis i discriminacions relacionats amb el sexisme, l'androcentrisme, l'homofòbia, la transfòbia o el racisme. La guia vol ser una eina de consulta tant interna per al personal municipal com externa per a la ciutadania i les entitats. L'objectiu és promoure una comunicació igualitària i inclusiva on totes les persones se sentin igualment representades en el discurs i que fomenti una societat més igualitària i més justa.

El document impulsa l'ús d'un llenguatge inclusiu, en tots els seus formats, tant en la comunicació interna com en la comunicació externa de l'Ajuntament, i també ofereix un recurs pràctic i senzill a la ciutadania i a les entitats per evitar expressions excloents, discriminatòries i que perpetuen estereotips i prejudicis.

La guia té una perspectiva interseccional, és a dir, té presents tots els eixos de desigualtat: el gènere; la diversitat afectiva, sexual i de gènere; la diversitat cultural i religiosa; la diversitat funcional; la classe social; l'edat, i la salut mental. D'aquesta forma, la guia contribueix a fer desaparèixer les discriminacions vinculades amb el sexisme, l'androcentrisme, l'homofòbia, la transfòbia, el racisme, el capacitisme, l'edatisme o el classisme, tot oferint formes més respectuoses amb la diversitat.  

El document posa la mirada en tots els formats comunicatius: la comunicació escrita, oral, visual, digital i no verbal, en els documents administratius, així com en el contingut del discurs i en la seva accessibilitat. 

CONSULTA LA GUIA DE COMUNICACIÓ INCLUSIVA DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ