Esteu aquí

Del 15 al 19 de maig, inscripcions per als programes d'ocupació juvenil Work Experience i Treballa a l'Estiu

L'Ajuntament de Sant Joan Despí obre del 15 al 19 de maig les inscripcions per a la contractació d'una trentena de joves que treballaran durant l'estiu fent tasques a la via pública i en diferents departaments municipals. Les contractacions es faran mitjançant dos programes d'ocupació juvenil: el Work Experience i el Treballa a l'Estiu.

D'una banda, el programa d'ocupació juvenil Work Experience s'adreça a joves d'entre 18 i 30 anys que hagin finalitzat una formació professionalitzadora des de l'any 2019 o que tinguin pendent de finalitzar-la aquest any 2023 (entenent per formació professionalitzadora els cicles formatius, graus universitaris, màster o certificats de professionalitat). Les persones seleccionades treballaran donant suport als departaments d'Arxiu Municipal, Polítiques Socials, Urbanisme, Medi Ambient, Comunicació, Joventut, Promoció Associativa, Esport, Oficina d'Atenció a la Ciutadania i Bilbioteca, amb contracte de l'1 al 31 de juliol.  

D'una altra banda, el programa d'ocupació juvenil Treballa a l'Estiu busca joves d'entre 18 i 25 anys que estiguin estudiant una formació reglada. Les persones seleccionades treballaran de l'1 al 31 de juliol fent tasques d'informació i fent tasques de dinamització per trencar la bretxa digital (informació i suport per millorar l'accés de la ciutadania a les tecnologies de la informació). 

La inscripció a tots dos programes estarà oberta del 15 de maig al 19 de maig a les 15 hores en aquest enllaç 

Els programes Work Experience i Treballa a l'Estiu faciliten una primera experiència laboral al jovent i que obtinguin uns ingressos que contribueixin a l'economia familiar. Alhora, els i les joves poden conèixer com es treballa en una administració pública local. Mitjançant tots dos programes, aquest any l'Ajuntament contractarà un màxim de 30 joves per treballar durant l'estiu