Esteu aquí

El Pla Municipal d'Equitat de Gènere defineix 88 accions per impulsar les polítiques de gènere

19/09/2019 - Feminisme

L'Ajuntament de Sant Joan Despí ha iniciat la implementació del Pla Municipal d'Equitat de Gènere 2019-2022, un document amb 88 mesures i accions per tal d'impulsar i orientar les polítiques de gènere de la ciutat per als propers anys.

El Pla Municipal d'Equitat de Gènere 2019-2022. Estratègies feministes a Sant Joan Despí és fruit d'un procés participatiu molt ampli que ha comptat amb la participació de persones, entitats, organitzacions, institucions, comerços i empreses amb l'objectiu d'impulsar l'equitat a la ciutat.

El pla es divideix en sis eixos d'actuació: la transversalitat de gènere; la transformació cap a una ciutat feminista; la participació inclusiva; la corresponsabilitat, treballs i usos del temps; la qualitat de vida, i la intervenció integral contra les violències masclistes.

Mitjançant aquest pla, s'estableixen un seguit d'objectius per tal d'avançar en l'equitat de gènere. Entre altres, establir la perspectiva de gènere com acció de govern, incloent totes les àrees municipals; educar en valors d'equitat des de la primera infància i al llarg de la vida; promoure noves masculinitats; garantir la presència de les dones facilitant la seva incorporació en tots els àmbits; facilitar la igualtat d'oportunitats al món laboral; garantir la qualitat de vida de les dones; eradicar qualsevol tipus de violència masclista, i augmentar els recursos destinats a l'abordatge de les violències que pateixen les dones i els seus fills i filles.

Per tal d'acomplir aquests objectius, el Pla Municipal d'Equitat de Gènere defineix un total de 88 accions que s'aniran desenvolupant durant els propers anys.

Consulta el Pla Municipal d'Equitat de Gènere 2019-2022